اخبار

دارنده تلفن ضد آب آینه عقب موتور تنظیم
دارنده تلفن ضد آب آینه عقب موتور تنظیم
AM023B توسط نیروهای کار اختصاصی تولید می شود.ویژگی اصلی 1: چرخش 360 درجهویژگی اصلی 2: انعطاف پذیرویژگی اصلی 3: جهانی برای اکثر تلفن های هوشمندویژگی اصلی 4: ایمن ایمنویژگی اصلی 5: ضد باران و ضد گرد و غبار
2021/02/27
BM6
BM6
2021-02-24 17:43:40.این محصول دارای محافظت در برابر اتصال کوتاه است. این دستگاه به محافظ فیوز مجهز است که می تواند اجزای اصلی را از صدمات ناشی از جریان اضافی محافظت کند.
2021/02/24
زبان دیگری انتخاب کنید
زبان فعلی:فارسی